Zpět

Obecné podmínky

Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky prezentace na portálu penziony-trebon.cz

Provozovatelem portálu penziony-trebon.cz je
Ing. Vladislav Gabriel,
Branná 148, Třeboň,
IČO: 87725509

Vstupem na portál www.penziony-trebon.cz s.r.o. a s využíváním služeb tohoto portálu souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání (dále jen podmínky), zavazujete se je dodržovat a jste jimi vázáni. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení a potřeb tyto podmínky měnit. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek si provozovatel portálu vyhrazuje právo požadovat všechny ze zákona dostupné opravné prostředky a náhrady. Na další používání portálu musíte souhlasit s těmito podmínkami.

Tento portál je určen pro prezentaci ubytovacích zařízení v České republice. Informace, které jsou na tomto serveru mají pouze informativní charakter. Portál penziony-trebon.cz neručí za správnost, aktuálnost a úplnost zveřejněných informací.

  • Provozovatel si vyhrazuje si právo na odstranění obsahu bez předchozího upozornění.
  • Veškeré služby poskytované registrovaným uživatelům mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Každý uživatel odpovídá za údaje, které vkládá na server, tzn. informace o ubytovacím zařízení, ceníky a fotografie.
  • V případě žádosti o zrušení registrace inzerenta nebo ubytovatele si provozovatel vyhrazuje právo tak učinit nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení/blokaci/úpravu registrace, popř. prezentovaného ubytovacího zařízení v případě prokazatelného porušení provozních podmínek serveru.
  • Případná komunikace mezi zájemcem o ubytování a ubytovatelem probíhá bez účasti provozovatele portálu.

Registrace

Klient si může vytvořit prezentaci vyplněním a registračního formuláře.

Vytvoření základní prezentace se klient k ničemu nezavazujete a nemusíte prodlužovat předplatné na další období.

Vytvoření prezentace, případně průběžné změny v prezentaci zajistí klient prostřednictvím on-line administrace - za tímto účelem mu provozovatel vytvoří přístup do administrace a poskytne přístupové údaje.

Vytvořením prezentace na portálu, klient prohlašuje, že souhlasí s těmito „podmínkami prezentace“.

Každý nově registrovaný uživatel potvrzuje souhlas se zasíláním obchodních nabídek různého charakteru na svou uvedenou emailovou adresu.

Každý nově registrovaný uživatel souhlasí s použitím svých vložených fotografií a obrázků pro účely prezentace na portálu penziony-trebon.cz.

Každý nově registrovaný uživatel se zavazuje ke korektnímu a pravdivému vyplnění registračních údajů.

Základní prezentace na serveru je zdarma pro všechny registrované uživatele, kteří mohou bezplatně využívat dostupné funkce uživatelského rozhraní s vyjímkou placených služeb zápisu GOLD ,SILVER A BRONZE, a také přednostních výpisů v jednotlivých kategoriích, výpisů na hlavní stránce v tipech ubytování a bannerové reklamy.

Vkládání a úprava ubytovacího zařízení

Při vyplňování údajů o samotném ubytovacím zařízení se registrovaný uživatel zavazuje ke korektnímu, úplnému a pravdivému vyplnění.

Vkládané fotografie a přílohy se musí jednoznačně vztahovat k prezentovanému ubytovacímu zařízení.

Vkládání odkazů se záměrem prezentovat jiné servery obdobného charakteru je zakázáno. Pro tento druh prezentace lze využít placené inzerce.

Počet vložených ubytovacích zařízení jednotlivého uživatele je neomezen.

Provozovatel portálu si vyhrazuje právo přeřadit zápis do jiné relevantní kategorie.

Zápis firmy ani stránka, na kterou odkazuje, nesmí odporovat platným mezinárodním právním normám, platným právním normám České republiky, obecně uznávaným mravním hodnotám.

Odpovědnost penziony-trebon.cz

Provozovatel portálu v žádném případě neručí a neodpovídá za škody přímé či nepřímé jakéhokoli druhu, způsobeno nemravním chování ubytovatele.

Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých informací vložených ubytovacích zařízení.

Provozovatel je oprávněn poskytnout údaje registrace uživatele orgánům činným v trestném řízení.

Provozovatel serveru pouze zajišťuje zprostředkování prezentace ubytovacích zařízení a nepřebírá zodpovědnost za vložené informace, fotografie a legálnost.

Platební podmínky

Ubytovatel se dále zavazuje do 14 dnů od provedení registrace uhradit na účet provozovatele stránek stanovený roční registrační poplatek, pokud vybere jinou prezentaci než BASIC. Neuhrazením poplatku zanikají veškeré nároky placeného zápisu a provozovatel stránek je oprávněn registraci upravit a případně zrušit.

Ceny za inzerci jsou fakturovány bez DPH, protože vlastník a provozovatel serveru není plátcem DPH.

Pro zlepšování našich služeb nám pomáhají soubory cookie a ukládání dat o procházení stránek. Využíváním stránek s tímto souhlasíte. Více o cookies